ADATVÉDELEM

Az egészségügyben önállóan pszichológusi tevékenységet csak az végezhet, aki szakpszichológusi végzettséggel rendelkezik (60/2003. (X.20.) ESzCsM r.)  

Adatkezelési szabályzat

A személyes adatok feldolgozásának alapja az érintett hozzájárulása a kereskedelmi üzenetek küldéséhez, valamint online kereskedő közvetlen marketing céljából végzett tevékenységéhez. Az érintett hozzájárulása létrejön, a Facebook "Sólyom-Tóth Tamás Pszichológus Buda"oldal követésével, a bejegyzések like-olásával, megosztásával, az oldalnak küldött közvetlen üzenetküldéssel. Az érintett hozzájárulása a szabályzatban meghatározott időtartamig, illetve visszavonásig tart.

A személyes adatok védelme

1. AZ ADATKEZELŐ AZONOSÍTÁSA ÉS KAPCSOLATI ADATAI· 

1. Az Ön személyes adatainak kezelője Sólyom-Tóth Tamás- Pszicho-Menta Bt ügyvezető, (a továbbiakban csak "adatkezelő"), székhelye: 1118 Bp Villányi út 78/C . Adószám: 21589362-1-43· 

2. Az adatkezelő elérhetőségei: Kézbesítési cím: 1118 Bp Villányi út 78/C . E-mail cím: pszichomenta@yahoo.com Telefonszám: 06 30 2917318. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt.

1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA· 

1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet ezúton adott az adatkezelő számára, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) 6.cikke /1/ bekezdésének a) pontja értelmében (a továbbiakban: "Rendelet"). · Személyes adatait a pszichológus szakma etikai rendeletei is védik.*

A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA· 

1. A személyes adatok feldolgozásának célja szakmai kommunikáció végzése.

2. Az adatkezelő részéről nem kerül sor automatikus egyéni döntéshozatalra a rendelet 22. cikke értelmében.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA· 

1. Az adatkezelő a személyes adatait 3 évig tárolja, illetve maximum addig, amíg Ön vissza nem vonja a személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását (az e célból történő feldolgozáshoz).

 A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYEZETTJEI· 

1. Személyes adatainak nincs további kedvezményezettje. 

AZ ÉRINTETTEK JOGAI· 

1. A rendeletben meghatározott feltételek szerint Ön jogosult: - az adatkezelőtől hozzáférést kérni személyes adataihoz - személyes adatainak helyesbítésére - kifogást emelni személyes adatainak feldolgozása ellen - személyes adatait áthordozni· 

2. Joga van bármikor visszavonni hozzájárulását, amelyet személyes adatai feldolgozásához adott az adatkezelőnek. Ez azonban nem érinti személyes adatai feldolgozásának jogszerűségét a hozzájárulás visszavonása előtt. Személyes adatai feldolgozásához adott hozzájárulását a pszichomenta@yahoo.com e-mail címen vonhatja vissza.· 

3. Ha úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak feldolgozása ellentmondott vagy ellentmond a rendeletben foglaltaknak, jogában áll többek között panaszt tenni a felügyeleti hatóságnál.· 

4. Ön nem köteles átadni személyes adatait. Személyes adatainak átadása nem törvényben vagy szerződésben foglalt követelmény, és nem olyan követelmény, amely szerződés megkötéséhez szükséges.

E feltételek 2018. 05. 25-én léptek hatályba. 

*Titoktartási kötelezettség

1. A pszichológusok csak a páciensek engedélyével és beleegyezésével használhatják oktatásra, publikálásra és több ember előtt történő bemutatásra a páciensekről szóló klinikai vagy bármely anyagot, információt és megfelelő lépéseket kell tenniük annak érdekében, hogy a páciens személye, adatai ne legyenek felismerhetők.

2. A pszichológusok, ha videót, filmet vagy egyéb felvételt készítenek, a pácienstől írásos beleegyezést kell kérni, amelyben részletezik, hogy vajon a felvétel megmutatható-e: a/ más szakembereknek, b/ egyetemi hallgatóknak, c/ laikus közönségnek.

3. Ha a páciens esete publikálásra kerül, a személyes részleteket olyan minimálisra kell csökkenteni, amely még szükséges és elégséges az eset leírásához.

4. A páciensekről szóló iratokat, feljegyzéseket, videó és magnószalagokat, információkat (pl. számítógép) olyan helyen kell tárolni, vagy letétbe helyezni, amely a lehetőségekhez képest a legbiztonságosabban védi ezeket az anyagokat, információkat az illetéktelen hozzáférés elől.

5. A pszichológusok csak pácienseik előzetes hozzájárulásával adnak ki bármiféle információt pácienseikről. Kivételt képez, ha az információ ki nem adása teljes bizonyossággal nagyfokú életveszélyt jelent adott páciens, illetve bármely egyén, vagy igen nagyfokú veszélyt a társadalom számára. Ebben az esetben csak az érintett személyt és az illetékes családtagokat, hivatásos szakembereket, illetve illetékes hatóságokat lehet értesíteni (pl. közvetlen öngyilkossági veszély, gyilkossági kísérlet konkrét terve, merénylet stb.).

6. Gyermekterápia esetében, mivel azt a gyermek környezetében élő felnőttekkel együttműködve lehet csak végezni, a gyerek titkait maximálisan tiszteletben tartva a pszichológus konzultálhat a szülőkkel, pedagógusokkal stb.


Facebook
Blogger
skype
Autogén tréning | Katatím imaginatív pszichoterápia
Telefon: 0630-6116477
E-mail:solyomttamas@yahoo.com, ttsolyom@gmail.com
Elérhetőségek

Pszicho-Menta Humán Szolgáltató Betéti Társaság

| 06-30-291-7318 | 06-30-611-6477 | solyomttamas@yahoo.com | 1118 Budapest, Villányi út 78/c. 2. em. 35.